Benproteser

Der er fra hospitalets side og i Prosthses Foundation besluttet at det er benproteser man vil koncentrere sig om. Det har man fordi en person godt kan forsørge sig og arbejde med een arm, hvorimod det er svært hvis man mangler et ben. Rigtig mange af dem som modtager en protese arbejder som landbrugere i mark og skov, og har derfor brug for at kunne komme omkring ved egen hjælp.

Da Kirsten og jeg var ude at aflevere penge i 2013 til hospitalet og Dr Therdchai talte vi bl.a med 3 som var benamputerede. Det var en meget stor oplevelse at høre, hvor stor en hjælp benproteserne havde været for dem, så de kunne leve et så almindeligt liv som muligt. Rigtig mange af dem der arbejdede på hospitalet var selv benamputerede. Før var det primært på grund af miner, slangebid og misdannelser, men idag er der også rigtig mange der bliver amputeret på grund af diabetes.

Vi fik under besøget at se at en underbensprotese består af 17 aluminiums komponenter. Dette gør at protesten er så bevægelig at eks hele fordelen er bevægelig, så den opererede kan gå ved at rulle hen over foden ligesom vi andre også gør. Det betød at det var svært at se hvem der var opererede, da de ikke gik stift, som jeg måske nok havde forventet.

De Mobile klinikker, som hospitalet tager rundt med I Thailand primært er også bemandet med frivillige og benamputerede. De amputerede bliver oplært i at træne og motivere de nye patienter. Hvilket lægerne mente var en rigtig god motivation, da de jo nemt kunne sætte sig i de nyopereredes sted, med hensyn til smerter, gnavsår etc.men som også kunne vise at der var gode spændende muligheder efterfølgende.

Det er drømmen, fra hospitalets side at få en mobil klinik i minimum hver af de 77 regioner i Thailand. Een klinik koster ca. 1 mio.bath, og hvis det er der, de penge vi indsamler kan gøre størst gavn, vil den næste donation gå til det.